Float lever and sensor for steam generator

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Code: 11057818
Phụ kiện cho máy chưng cất đạm Buchi
Xuất xứ: Buchi Thụy Sĩ

Thông báo Himedia