Folin & Ciocalteu’s phenol reagent Sigma

2.650.000,0

Folin & Ciocalteu’s phenol reagent (suitable for determination of total protein by Lowry method, 2 N)

  1. Mã code: F9252-100ML
  2. Quy cách: 100ml
  3. Nồng độ 2N
  4. Đựng trong chai thủy tinh màu nâu
  5. Hãng Sigma Aldrich

3 in stock