Folin & Ciocalteu’s phenol reagent Sigma

2.650.000

Folin & Ciocalteu’s phenol reagent (suitable for determination of total protein by Lowry method, 2 N)

  1. Mã code: F9252-100ML
  2. Quy cách: 100ml
  3. Nồng độ 2N
  4. Đựng trong chai thủy tinh màu nâu
  5. Hãng Sigma Aldrich

3 in stock

Description

Hits: 307

Folin & Ciocalteu’s phenol reagent

Folin & Ciocalteu’s phenol reagent hãng Sigma Aldrich Folin & Ciocalteu′s phenol reagent không chưa phenol. Thay vào đó, thuốc thử sẽ phản ứng với phenol và các chất khử không phenol để tạo thành các chất nhiễm sắc có thể được phát hiện bằng phương pháp quang phổ.

Folin & Ciocalteu’s phenol reagent được đặt theo tên của Otto Folin, Vintilă Ciocâlteu và Willey Glover Denis. Thuốc thử phenol của Folin & Ciocalteu′s được sử dụng phổ biến nhất trong phương pháp Lowry để xác định nồng độ protein.

Nó cũng đã được sử dụng để định lượng tổng phenolics. Trong phương pháp này, protein được xử lý trước bằng đồng (II) trong thuốc thử biuret biến tính (dung dịch đồng kiềm ổn định với natri kali tartrate). Việc bổ sung thuốc thử phenol tạo ra các chất nhiễm sắc giúp tăng độ hấp thụ trong khoảng 550-750nm.

Thông thường, độ hấp thụ ở cực đại (750nm) hoặc shoulder (660nm) được sử dụng để định lượng nồng độ protein trong khoảng 1-100 mg / ml trong khi độ hấp thụ ở 550nm được sử dụng để định lượng nồng độ protein cao hơn. Trong trường hợp không có đồng, cường độ màu được xác định chủ yếu bởi hàm lượng tyrosine và tryptophan của protein, và ở mức độ thấp hơn bởi cysteine ​​và histidine.

Đồng (II) không có tác dụng đối với sự hình thành màu bởi tyrosine, tryptophan hoặc histidine, nhưng làm giảm sự hình thành màu do cysteine. Nhiều sửa đổi của quy trình xét nghiệm ban đầu đã được công bố, bao gồm các phương pháp để tăng cường sự phát triển màu sắc, để xác định hàm lượng protein không hòa tan và để tự động hóa quy trình.

Các hợp chất bao gồm nhiều chất đệm, chất tạo chelat, chất tẩy rửa và các hợp chất hữu cơ tuần hoàn có thể can thiệp vào xét nghiệm protein Lowry.

Thuốc thử phenol của Folin & Ciocalteu cũng có thể được sử dụng làm thuốc thử phun trong quy trình sắc ký.

 

Tham khảo thêm: 

 

Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Folin & Ciocalteu’s phenol reagent Sigma”

Your email address will not be published. Required fields are marked *