Folin & ciocalteu’s phenol reagent

0

Folin & ciocalteu’s phenol reagent, L.R. (Phenol reagent, L.R.)

  1. Mã code: RM10822-500ML
  2. Quy cách: 500ml
  3. trữ dưới 30oC
  4. Đựng trong chai màu nâu thủy tinh
  5. Hãng Himedia

Out of stock