Formaldehyde Solution HCHO

100.000,0

Formaldehyde Solution HCHO

  1. Mã cas: 50-00-0
  2. Quy cách: 500ml
  3. Molecular Weight HCHO = 30.03
  4. Tên gọi khác: Formalin, Formandehit, Formol, focmon.
  5. Dạng lỏng không màu
  6. Thuộc nhóm: Mua bán có kiểm soát
  7. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc

4 in stock