Formamide, Certified AR for Analysis

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Formamide, Certified AR for Analysis

  1. Mã code: F/1551/PB17
  2. CAS: 75-12-7
  3. Molecular Weight (g/mol) 45.041
  4. Quy cách: 2,5L
  5. Công thức: CH3NO
  6. Hãng Fisher Mỹ

còn 1 hàng

Thông báo Himedia