Formamide, Certified AR for Analysis

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Formamide, Certified AR for Analysis

  1. Mã code: F/1551/PB17
  2. CAS: 75-12-7
  3. Molecular Weight (g/mol) 45.041
  4. Quy cách: 2,5L
  5. Công thức: CH3NO
  6. Hãng Fisher Mỹ

Còn: 1 sản phẩm

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia