Gallium Standard for ICP

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

  • Code: 16639-100ML
  • Quy cách: 100ml
  • Nồng độ: 1000 mg/L Ga trong nitric acid
  • Ứng dụng: ICP
  • Hãng Sigma Aldrich

Các-hình-thức-thanh-toán