Gallium Standard for ICP

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

  • Code: 16639-100ML
  • Quy cách: 100ml
  • Nồng độ: 1000 mg/L Ga trong nitric acid
  • Ứng dụng: ICP
  • Hãng Sigma Aldrich

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia