Gamborg B5 Medium Including Vitamins

1.650.000

Gamborg B5 Medium Including Vitamins

  1. Mã code: G0210
  2. Quy cách: 50L
  3. Dạng bột
  4. Bảo quản nhiệt độ phòng
  5. Tan trong nước
  6. Hãng Duchefa Hà Lan(Hãng hóa chất lâu đời và uy tín tại Netherlands)

4 in stock