Glucagon

Glucagon
synthetic, powder, cell culture tested

  1. Mã code: G2044-1MG; G2044-5mg và G2044-25MG
  2. Mã CAS: 16941-32-5
  3. Quy cách: 1mg; 5mg và 25mg
  4. Dạng bột
  5. potency 0.3-10 μg/mL
  6. suitability cell culture tested
  7. Trữ ở 2-8°C
  8. Hãng Sigma Aldrich