Glutamic-Oxalacetic Transaminase from porcine heart

Glutamic-Oxalacetic Transaminase from porcine heart

 1. Mã code: G2751
 2. CAS Number 9000-97-9
 3. Quy cách: 1KU; 2KU; 10KU
 4. Trạng thái: ammonium sulfate suspension
 5. foreign activity
  glutamic-pyruvic transaminase ≤0.03%
  lactic dehydrogenase ≤0.01%
  malic dehydrogenase ≤0.01%
 6. Được ship bằng Wetice
 7. Bảo quản: 2-8oC
 8. Hãng Sigma ALdrich Mỹ
So Sánh

Description

Hits: 5

Glutamic-Oxalacetic Transaminase from porcine heart

(Type I, ammonium sulfate suspension, 200-500 units/mg protein)

Một đơn vị sẽ chuyển đổi 1,0 μ mol α-ketoglutarate thành L-glutamate mỗi phút ở pH 7,5 ở 37 ° C, với sự hiện diện của axit L-aspartic. Một đơn vị tương đương với ~ 2.000O.D. (Karmen) đơn vị ở 25 ° C.

Tình trạng vật lý

Thể vẩn trong 3.0 M (NH4) 2SO4 chứa 0,05 M maleate và 2,5 mM α-ketoglutarate, pH 6.0

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Glutamic-Oxalacetic Transaminase from porcine heart”

Your email address will not be published. Required fields are marked *