Gly-Gly-Gly - Hóa Chất Thí Nghiệm

Gly-Gly-Gly

Gly-Gly-Gly

  1. Mã code: G1377
  2. Mã CAS: 556-33-2
  3. Quy cacsg: 1G; 5G và 25G
  4. Synonym: Glycyl-glycyl-glycine, Triglycine
  5. Hãng Sigma Aldrich
Categories: , Tag:

Description

Hits: 39

Trình tự axit amin
Gly-Gly-Gly

Hoạt động sinh hóa / vật lý
Substrate for reproducible serum protein measurements by the biuret reaction and for the assay of aminotripeptidases.

Ứng dụng
Triglycine (Gly-Gly-Gly) được sử dụng làm peptide mô hình để nghiên cứu các thông số hóa lý và liên kết phân tử của các peptide nhỏ. Triglycine được sử dụng như một chelator đồng.

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gly-Gly-Gly”

Your email address will not be published. Required fields are marked *