Gly-Gly-Gly

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Gly-Gly-Gly

  1. Mã code: G1377
  2. Mã CAS: 556-33-2
  3. Quy cacsg: 1G; 5G và 25G
  4. Synonym: Glycyl-glycyl-glycine, Triglycine
  5. Hãng Sigma Aldrich

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia