GLYCEROL 98%

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

  1. Mã code: G1345.1000
  2. Mã CAS:  56-81-5
  3. Quy cách: 1L
  4. Những tên gọi khác: glycerine, glyxerin, glyxerol
  5. Dạng lỏng
  6. Molecular weight C3H8O3 = 92.1
  7. Assay > 98 %
  8. Nước < 2 %
  9. Trữ nhiệt độ phòng
  10. Hãng Duchefa Hà Lan

Thông báo Himedia