Glycerol 99%, Certified AR for Analysis

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Glycerol 99+% 

  1. Mã code: G/0650/15
  2. Mã CAS: 56-81-5
  3. Quy cách: 1L
  4. Những tên gọi khác: glycerine, glyxerin, glyxerol
  5. Công thức: C3H8O3
  6. Molecular Weight (g/mol) 92.094
  7. Ở trạng thái lỏng, nhớt
  8. Hãng Fisher Mỹ

còn 20 hàng

Các-hình-thức-thanh-toán