Glycine >99% TQ

(đánh giá) 3 đã bán

250.0001.200.000 chưa VAT

  • Code: G0100
  • CAS :56-40-6;
  • MW C2H5NO2= 75.1
  • Tên khác: Aminoacetic acid; Aminoethanoic acid; Glycocoll
  • Assay >99.0%(NT)
  • Hãng BOSF Trung Quốc

Thông báo Himedia