Glycine

1.600.000,0

Glycine

  1. Mã code: G0709
  2. Mã CAS: 56-40-6
  3. Quy cách: 1KG
  4. Tên gọi khác: Glyxin, Aminoacetic acid; Glycocoll
  5. Molecular weight C2H5NO2 = 75.1
  6. Assay > 98.5 %
  7. Trữ ở nhiệt độ phòng
  8. Tan trong nước
  9. Hãng Duchefa Hà Lan

3 in stock