Hexane HPLC Grade

0

Hexane HPLC Grade

  1. Mã code: H302-4
  2. Mã CAS: 110-54-3
  3. Quy cách: 4L
  4. Công thức hóa học: C6H14
  5. HPLC Grade
  6. Hãng Fisher Mỹ

2 in stock

SKU: 550THMST02 Categories: , Tag: