Hexane HPLC Grade - Hóa Chất Thí Nghiệm

Hexane HPLC Grade

0

Hexane HPLC Grade

  1. Mã code: H302-4
  2. Mã CAS: 110-54-3
  3. Quy cách: 4L
  4. HPLC Grade
  5. Hãng Fisher Mỹ

3 in stock

SKU: 550THMST02 Categories: , Tag:

Description

Hits: 30

Hexane HPLC Grade

Hexan (hexane) là một hydrocarbon nhóm alkane có công thức CH3(CH2)4CH3. Chữ “hex” nghĩa là có 6 nguyên tử cacbon trong công thức cấu tạo, còn chữ “ane” cho biết các cacbon này liên kết với nhau bằng liên kết đơn.

Hexane tan trong ethanol, ether, acetone; hexane không tan trong nước.

Hexane có trong dầu mỏ. Dùng làm dung môi; để pha loãng sơn; làm môi trường phản ứng polyme hoá. Khi refominh, có thể chuyển thành benzene.

Hexane là một thành phần không mong muốn của xăng vì có chỉ số octan thấp.

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hexane HPLC Grade”

Your email address will not be published. Required fields are marked *