HindIII (10 U/µL) – Thermo Scientific

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

HindIII (10 U/µL) – Thermo Scientific

  • Code: ER0501
  • Enzyme: Hind III
  • Đơn vị: 5,000 units
  • Compatible Buffer: 10x Buffer R
  • Sensitive to Heat Inactivation
  • Nhiệt độ tối ưu phản ứng: 37oC
  • Hãng Thermo Scientific

Các-hình-thức-thanh-toán

Thông báo Himedia