Hóa Chất AgNO3 Bạc Nitrate Silver Nitrate, 99.8+%

1.950.000,0

Silver Nitrate, 99.8+%, Extra Pure

 1. Mã code: S/1240/46
 2. Mã CAS: 7761-88-8
 3. Quy cách: 25G
 4. Tên gọi khác: Bạc nitrat,
 5. Công thức hóa học: AgNO3
 6. Molecular Weight (g/mol) 169.872
 7. Đóng trong chai thủy tinh nâu
 8. Dạng rắn
 9. bảo quản nhiệt độ phòng
 10. Tránh ánh sáng
 11. Boiling Point 444°C
 12. Melting Point 212°C
 13. Hãng Fisher Mỹ

3 in stock