Hóa Chất Alconox Citranox 1801

0,0

Hóa chất Alconox Citranox 1801 Liquid Acid Cleaner and Detergent

  1. Tên thương mại: Citranox®
  2. Quy cách: 1Gallon (~ 3.8 lít)
  3. Dilution: 100, 2.5 pH
  4. Mô tả: Cleaning Detergent, case of four 1-gallon bottles
  5. Hãng Alconox, Mỹ
  6. Tham khảo Tween 20
Categories: , Tags: ,