Hóa Chất Al(NO3)3.9H2O Aluminum Nitrate Nonahydrate

-Al(NO3)3.9H2O Aluminum Nitrate Nonahydrate

  1. -Mã cas: 7784-27-2
  2. Quy cách: 500G
  3. Điểm nóng chảy: 73 °C (lit.)
  4. Điểm sôi: 135 °C (lit.)
  5. Molecular Weight Al(NO3)3.9H2O = 375.13
  6. EC Number 236-751-8
  7. Xuất xứ: Trung Quốc