Hóa Chất Ammonia Solution NH3 (Amoniac)

60.000,0

Hóa Chất Ammonia Solution NH3 (Amoniac)

  1. Mã cas: 1336-21-6
  2. Quy cách: 500ml
  3. Molecular weight NH3 = 17.03
  4. Dạng dung dịch không màu, có mùi khai
  5. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc

5 in stock