Hóa Chất Ammonium Chloride NH4Cl

70.000,0

Hóa Chất Ammonium Chloride NH4Cl

  1. Mã cas: 12125-02-9
  2. Quy cách: 500G
  3. Molecular Weight NH4Cl = 53.49
  4. Dạng tinh thể màu trắng, hút ẩm
  5. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc
  6. Tên xuất hóa đơn: ?

7 in stock