Hóa Chất Ammonium Flouride NH4F

150.000,0

Hóa Chất Ammonium Flouride NH4F

  1. Mã cas: 12125-01-8
  2. Quy cách: 250G
  3. Molecular weight NH4F = 37.04
  4. Dạng tinh thể màu trắng
  5. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc

2 in stock