Hóa Chất Basic Fuchsin, certified

750.000

Hóa Chất Basic Fuchsin, certified

  1. Mã code: BB1111
  2. Mã cas: 632-99-5
  3. Quy cách: 25G
  4. Molecular weight C20H20N3Cl= 337.86
  5. Trữ nhiệt độ phòng
  6. Hãng Biobasic

1 in stock