Hóa Chất Brilliant Green

750.000

Hóa Chất Brilliant Green

  1. Mã code: BB0242
  2. Mã cas: 633-03-4
  3. Quy cách: 25G
  4. Molecular weight C27H34N2O4S = 482.6
  5. Grade: indicator
  6. Trữ nhiệt độ phòng
  7. Hãng Biobasic

2 in stock