Hóa chất chuẩn: Barium Standard for ICP

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Barium Standard for ICP

  1. Mã sản phẩm: 59943-100ML
  2. Grade: Certified reference material ( TraceCERT)
  3. Nồng độ: 1000 mg/L Ba in nitric acid
  4. Ứng dụng: AAS và ICP
  5. Hãng Sigma Aldrich
  6. Trạng thái: lỏng
  7. Bảo quản ở nhiệt độ phòng

Thông báo Himedia