Hóa chất chuẩn: Barium Standard for ICP

1.900.000

Barium Standard for ICP

  1. Mã sản phẩm: 59943-100ML
  2. Grade: Certified reference material ( TraceCERT)
  3. Nồng độ: 1000 mg/L Ba in nitric acid
  4. Ứng dụng: AAS và ICP
  5. Hãng Sigma Aldrich
  6. Trạng thái: lỏng
  7. Bảo quản ở nhiệt độ phòng

Description

Hits: 75

Hóa chất chuẩn: Barium Standard for ICP

Chất chuẩn này (  certified reference material (CRM)) được sản xuất và cấp chứng nhận theo ISO/IEC 17025 và ISO 17034 (ISO Guide 34).

Chất chuẩn Barium (CRM )này có thể truy nguyên theo đơn vị SI kg và được đo so với vật liệu chính từ NMI, ví dụ: NIST hoặc BAM.

Các thông tin cơ bản, hạn sử dụng và ngày tháng sản xuất có trong bao bì sản phẩm.

Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hóa chất chuẩn: Barium Standard for ICP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *