Hóa chất chuẩn: Manganese Standard for AAS

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Manganese Standard for AAS

TraceCERT®, 1000 mg/L Mn in nitric acid

  1. Mã code: 77036-250ML
  2. Quy cách: 250ML
  3. Chuẩn TraceCERT
  4. Nồng độ: 1000 mg/L Mn trong nitric acid
  5. Thích hợp cho: ICP/AAS
  6. format: single component solution
COA Manganese standard for aas

Thông báo Himedia