Hóa chất chuẩn: Manganese Standard for AAS

1.660.000

Manganese Standard for AAS

TraceCERT®, 1000 mg/L Mn in nitric acid

  1. Mã code: 77036-250ML
  2. Quy cách: 250ML
  3. Chuẩn TraceCERT
  4. Nồng độ: 1000 mg/L Mn trong nitric acid
  5. Thích hợp cho: ICP/AAS
  6. format: single component solution
COA Manganese standard for aas

Description

Hits: 93

Hóa chất chuẩn: Manganese Standard for AAS

TraceCERT®, 1000 mg/L Mn in nitric acid

Mô tả chung

Tài liệu tham khảo được chứng nhận (CRM) được sản xuất và chứng nhận theo ISO / IEC 17025 và ISO Guide 34. CRM này có thể được theo dõi đến đơn vị SI kg và được đo với NIST và BAM-CRM.

Ghi chú Khác

Để có danh sách sản phẩm hoàn chỉnh về phạm vi CRM của TraceCERT cho ICP và AAS, thông tin kỹ thuật và các chứng chỉ ví dụ vui lòng truy cập trang web TraceCERT vô cơ.

Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hóa chất chuẩn: Manganese Standard for AAS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *