Hóa chất chuẩn: Platinum Standard for ICP

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Platinum Standard for ICP

  1. Mã code: 19078-100ML
  2. Quy cách: 100ml
  3. Grade: certified reference material
  4. Nồng độ: 1000 mg/L Pt in hydrochloric acid
  5. Ứng dụng: AAS và ICP
  6. Trữ: nhiệt độ phòng
  7. Trạng thái: lỏng
  8. Hãng Sigma Aldrich

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia