Hóa chất chuẩn: Platinum Standard for ICP

3.640.000

Platinum Standard for ICP

  1. Mã code: 19078-100ML
  2. Quy cách: 100ml
  3. Grade: certified reference material
  4. Nồng độ: 1000 mg/L Pt in hydrochloric acid
  5. Ứng dụng: AAS và ICP
  6. Trữ: nhiệt độ phòng
  7. Trạng thái: lỏng
  8. Hãng Sigma Aldrich
So Sánh

Description

Hits: 154

Hóa chất chuẩn: Platinum Standard for ICP

Chuẩn Platinum(bạch kim ) có thể đã được sử dụng làm chuẩn tham chiếu trong phương pháp đo phổ laser theo phương pháp đo phổ khối (LA-ICP-MS) để xác định các nguyên tố vi lượng trong bạch kim có độ tinh khiết cao và mức độ bạch kim trong các dây thần kinh ngoại biên.

Phân tích: 1000 mg / L Pt trong 5% axit clohydric (chứa HNO3 trace), được chuẩn bị với  Pt kim loại có độ tinh khiết cao, HCl, HNO3 và nước.

Mô tả chung: Chất chuẩn này ( certified reference material (CRM)) được sản xuất và cấp chứng nhận theo ISO/IEC 17025 và ISO 17034 (ISO Guide 34).

Chất chuẩn Platinum (CRM )này có thể truy nguyên theo đơn vị SI kg và được đo so với vật liệu chính từ NMI, ví dụ: NIST hoặc BAM.

Các thông tin cơ bản, hạn sử dụng và ngày tháng sản xuất có trong bao bì sản phẩm.

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hóa chất chuẩn: Platinum Standard for ICP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *