Hóa chất chuẩn: Silicon Standard for ICP - Hóa Chất Thí Nghiệm

Hóa chất chuẩn: Silicon Standard for ICP

1.690.000

Silicon Standard for ICP

  1. Mã code: 15747-100ML
  2. Quy cách: 100ml
  3. Dạng dung dịch
  4. Bảo quản: nhiệt độ phòng
  5. Grade: CRM
  6. Nồng độ: 1000 mg/L Si in NaOH
  7. Ứng dụng: AAS và ICP
  8. Hãng Sigma Aldrich

 

Description

Hits: 71

Hóa chất chuẩn: Silicon Standard for ICP

Có thể sử dụng 50 ng / g chuẩn Silicon để cải thiện tỷ số cường độ tín hiệu trên nền tối đa (SBR) trong quá trình đo khối phổ plasma có độ phân giải cao (HR-ICP-MS).

Phân tích: 1000 mg / L Si trong 2% natri hydroxit, được chuẩn bị với độ tinh khiết cao Si, NaOH và nước.

Chất chuẩn này ( certified reference material (CRM)) được sản xuất và cấp chứng nhận theo ISO/IEC 17025 và ISO 17034 (ISO Guide 34).

Chất chuẩn Silicon (CRM )này có thể truy nguyên theo đơn vị SI kg và được đo so với vật liệu chính từ NMI, ví dụ: NIST hoặc BAM.

Các thông tin cơ bản, hạn sử dụng và ngày tháng sản xuất có trong bao bì sản phẩm.

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hóa chất chuẩn: Silicon Standard for ICP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *