Hóa chất chuẩn TSS: Total Suspended Solids 1000 mg/L Calibration Standard

Total Suspended Solids 1000 mg/L Calibration Standard

  1. Mã code: TSS1000-500ML
  2. Quy cách: 500ML
  3. Dạng dung dịch
  4. Grade: CRM
  5. mfr. no. RTC, TSS1000-100
  6. Concerntration: in H2O
  7. Trữ ở nhiệt độ phòng
  8. Hãng Sigma Aldrich