Hóa chất chuẩn: Zinc Standard for ICP - Hóa Chất Thí Nghiệm

Hóa chất chuẩn: Zinc Standard for ICP

1.900.000

Zinc Standard for ICP

  1. Mã sản phẩm: 18562-100ML-F
  2. Grade: TraceCERT
  3. Nồng độ: 1000 mg/L Zn in nitric acid
  4. Ứng dụng: ICP hoặc AAS
  5. Bảo quản ở nhiệt độ phòng
  6. Trạng thái: dung dịch
  7. Hãng Sigma Aldrich Mỹ

Description

Hits: 74

Hóa chất chuẩn: Zinc Standard for ICP

Hóa chất chuẩn Zinc Standard dùng cho ứng dụng ICP hoặc AAS. Chuẩn này được sử dụng làm chuẩn tham chiếu trong phương pháp phổ khối lượng tương tác plasma (LA-ICP-MS) được hỗ trợ bằng laser để xác định nồng độ kẽm trong các mẫu não người.

Chất chuẩn này ( certified reference material (CRM)) được sản xuất và cấp chứng nhận theo ISO/IEC 17025 và ISO 17034 (ISO Guide 34).

Chất chuẩn Barium (CRM )này có thể truy nguyên theo đơn vị SI kg và được đo so với vật liệu chính từ NMI, ví dụ: NIST hoặc BAM.

Các thông tin cơ bản, hạn sử dụng và ngày tháng sản xuất có trong bao bì sản phẩm.

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hóa chất chuẩn: Zinc Standard for ICP”

Your email address will not be published. Required fields are marked *