Hóa Chất CTAB (C19H42NBr)

1.050.000

Hóa Chất CTAB (C19H42NBr)

  1. Mã code: CB0108
  2. Mã cas: 57-09-0
  3. Quy cách: 100G
  4. Molecular weight C19H42NBr= 364.09
  5. Trữ nhiệt độ phòng
  6. Hãng BIobasic

2 in stock