Hóa chất DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl Free Radical)

0,0

Hóa chất DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl Free Radical)

  1. Mã code: D4313
  2. Mã CAS: 1898-66-4
  3. Quy cách: 1G
  4. Synonym: DPPH Free Radical
  5. Assay: >97.0%(HPLC)
  6. Bảo quản: 0 -10oC
  7. Molecular weight: C18H12N5O6=394.32
  8. Appearance Black powder to crystal
  9. Hãng TCI Nhật Bản

5 in stock

Categories: , Tag: