Hóa Chất Formic Acid HCOOH

100.000,0

Formic acid HCOOH

  1. Mã cas: 64-18-6
  2. Quy cách: 500ml
  3. Molecular Weight HCOOH = 46.03
  4. Dạng lỏng, màu trắng
  5. Thuộc nhóm: Mua bán có kiểm soát
  6. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc

5 in stock