Hóa Chất Giemsa Stain

950.000

Hóa Chất Giemsa Stain

  1. Mã code: GB0477
  2. Mã cas: 51811-82-6
  3. Quy cách: 10g
  4. Grade: indicator
  5. Molecular weight C14H14ClN3S= 291.80
  6. Trữ nhiệt độ phòng
  7. Hãng Biobasic Canada

3 in stock