Hóa Chất KNO3 TQ – Sodium Nitrate

Hóa Chất KNO3 – Potassium Nitrate

  1. CAS: 7757-79-1
  2. Quy cách: 500G
  3. Molecular Weight KNO3 = 101.10
  4. Dạng tinh thể, màu trắng
  5. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc