Hóa Chất Magnesium Powder (Mg)

150.000,0

Hóa Chất Magnesium Powder (Mg)

  1. Mã cas: 7439-95-4
  2. Quy cách: 250G
  3. Molecular Weight Mg = 24.31
  4. Dạng bột, màu trắng bạc
  5. Dễ cháy
  6. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc

5 in stock