Hóa Chất NaN3 – Sodium Azide, Extra Pure

0

Sodium Azide, Extra Pure

  1. Mã code: S/2360/48
  2. CAS: 26628-22-8
  3. Quy cách: 100G
  4. Công thức hóa học NaN3
  5. Các tên gọi khác: sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
  6. Dạng bột
  7. Bảo quản nhiệt độ phòng
  8. Boiling Point 300°C
  9. Melting Point 275°C
  10. Hãng Fisher Mỹ

2 in stock