Hóa chất NaNO3 – Sodium Nitrate

2.300.000,0

Sodium Nitrate Analytical Reagent Grade

  1. Mã code: S/5560/53
  2. Mã CAS: 7631-99-4
  3. Quy cách: 500G
  4. Molecular Weight (g/mol) 84.994
  5. Màu trắng
  6. Dạng rắn
  7. Boiling Point 380°C
  8. Melting Point 306°C
  9. Hãng Fisher Mỹ

1 in stock