Hóa Chất NH4NO3-Ammonium Nitrate

(đánh giá) 0 đã bán

2.300.000 chưa VAT

Ammonium Nitrate, Certified AR for Analysis

  1. Mã code: A/5920/53
  2. Mã CAS: 6484-52-2
  3. Quy cách: 500G
  4. Dạng rắn
  5. Nhiệt độ sôi: 210oC
  6. Nhiệt độ nóng chảy: 169oC
  7. Formula Weight NH4NO3: 80.04g/mol
  8. Hãng Fisher Mỹ
  9. Tham khảo: KNO3

còn 2 hàng

Thường được mua cùng
2.000.000 chưa VAT

Thông báo Himedia