Hóa Chất NH4NO3-Ammonium Nitrate

Ammonium Nitrate, Certified AR for Analysis

 1. Mã code: A/5920/53
 2. Mã CAS: 6484-52-2
 3. Quy cách: 500G
 4. Dạng rắn
 5. Nhiệt độ sôi: 210oC
 6. Nhiệt độ nóng chảy: 169oC
 7. Formula Weight NH4NO3: 80.04g/mol
 8. Hãng Fisher Mỹ
 9. Tham khảo: KNO3

Description

Hits: 113

Hóa Chất NH4NO3 – Ammonium Nitrate, Certified AR for Analysis

 • Ammonium nitrate (NH4NO3) là một hợp chất hóa học có công thức là NH4NO3. Amoni nitrat là một chất bột màu trắng tại nhiệt độ phòng và áp suất tiêu chuẩn.
 • Amoni Nitrat thường được sử dụng trong phân bón, là thành phần trong môi trường nuôi cấy mô. Vì sao NH4NO3 được sử dụng nhiều trong phân bón? Vì nó có chứa nhiều nitơ  và được sản xuất công nghiệp với giá không đắt.
 • NH4NO3 cũng được sử dụng trong các túi lạnh nhanh . Trong ứng dụng này, nitrat amoni được trộn với nước trong một phản ứng thu nhiệt, với nhiệt lượng 26,2 kilojoule mỗi mole chất phản ứng. Các sản phẩm của các phản ứng nitrat amoni được ứng dụng trong các túi khí. Chất azit natri (NaN3) là hóa chất được sử dụng trong các túi khí và nó phân hủy tạo ra Natri và nitơ N2 (g).

Tham khảo bài viết: 

 1. Vai trò của gốc nitrate trong nuôi cấy mô thực vật
 2. Môi trường Murashige &skoog có chứa vitamins

Tham khảo thêm: 

 

Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hóa Chất NH4NO3-Ammonium Nitrate”

Your email address will not be published. Required fields are marked *