Hóa Chất Potassium Chloride KCl

80.000,0

Hóa Chất Potassium Chloride KCl

  1. Mã cas: 7447-40-7
  2. Quy cách: 500G
  3. Molecular weight KCl = 74.55
  4. Dạng tinh thể không màu
  5. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc

5 in stock