Hóa Chất Tween 80, Pure

0,0

Hóa chất Tween 80- Polysorbate 80

  1. Mã code: T/4203/60
  2. Mã cas: 9005-65-6
  3. Quy cách: 1KG
  4. Dạng: lỏng
  5. pH 6
  6. Vapor Density > 1.0
  7. Hãng Fisher Mỹ
  8. Tham khảo: Tween 20

2 in stock