Hóa Chất Urea (H2NCONH2)

80.000,0

Hóa Chất Urea H2NCONH2

  1. Mã cas: 57-13-6
  2. Quy cách: 500G
  3. Molecular Weight H2NCONH2 = 60.06
  4. Dạng tinh thể màu trắng
  5. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc

7 in stock