Hydriodic acid (contains no stabilizer, ACS reagent, 55%)

2.800.000

Hydriodic acid (contains no stabilizer, ACS reagent, 55%)

 1. Mã code: 398098-50ML
 2. Mã Cas: 10034-85-2
 3. Quy cách: 50ml
 4. grade: ACS reagent
 5. assay 55%
 6. impurities ≤0.75% I2
 7. ign. residue ≤0.01%
 8. bp 127 °C (lit.)
 9. density 1.7 g/mL at 25 °C
 10. anion traces bromide, chloride (as Cl-): ≤0.05%
  phosphate (PO43-): ≤0.001%
  sulfate (SO42-): ≤0.005%
 11. cation traces Fe: ≤0.001%
  heavy metals (as Pb): ≤0.001%
 12. Trữ ở 2-8 độ C
 13. Hãng Sigma ALdrich Mỹ

Out of stock

Category: Tag:

Description

Hits: 21

Hydriodic acid (contains no stabilizer, ACS reagent, 55%)

Axit hydriodic, một axit mạnh, là khí hydro iodua hòa tan trong nước

Ứng dụng

Axit hydriodic được sử dụng để tạo dẫn xuất mẫu nước tiểu bằng iốt để phát hiện các amin thơm bằng phương pháp sắc ký khí khối đa chiều (GCxGC-qMS).

Nó có thể được sử dụng trong các quy trình sau:

• Quá trình khử oxy hóa trong quá trình tổng hợp pyridinium bromides một phần.
• Là chất khử cho các sợi nano graphene bị oxy hóa (OGN).
• Kết hợp với phốt pho đỏ để giảm pseudoephedrine trong quá trình tổng hợp methamphetamine.

Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hydriodic acid (contains no stabilizer, ACS reagent, 55%)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *