Hydrochloric acid for analysis

Hydrochloric acid

  1. Mã code: H/1200/PB15
  2. CAS 7647-01-0
  3. Quy cách: 1L
  4. Công thức: H2SO4
  5. Assay 37%
  6. Dạng dung dịch
  7. bảo quản nhiệt độ phòng
  8. Thuộc nhóm: mua bán có kiểm soát
  9. Hãng Fisher Mỹ