Indole-3 butyric acid (IBA)

1.450.000 1.400.000

Indole-3 butyric acid (IBA)- Hormone nuôi cấy mô phổ biến

  1. Mã code:  IB0725
  2. CAS: 133-32-4
  3. Quy cách: 25G
  4. Tên gọi IUPAC: 4-(1H-Indol-3-yl)butanoic acid
  5. Tên gọi khác: 1H-Indole-3-butanoic acid, Indole-3-butyric acid, 3-Indolebutyric acid, Indolebutyric acid, IBA
  6. Grade: reagent
  7. Bảo quản nhiệt độ phòng
  8. Tan trong NaOH
  9. Hãng Biobasic

5 in stock