Indole-3-butyric acid (IBA)

1.900.000

Indole-3-butyric acid(IBA) hormone điều hòa sinh trưởng thực vật. IBA thuộc nhóm Auxin, tác động tích cực lên sự hình thành rễ ở thực vật.

  1. Mã code:  I0902.0005
  2. Mã CAS: 133-32-4
  3. Quy cách: 5G
  4. Tên gọi IUPAC: 4-(1H-Indol-3-yl)butanoic acid
  5. Tên gọi khác: 1H-Indole-3-butanoic acid, Indole-3-butyric acid, 3-Indolebutyric acid, Indolebutyric acid,IBA
  6. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tan trong NaOH hoặc Ethanol
  7. Molecular weight C12H13NO2 = 203.2
  8. Assay > 98.0 %
  9. Melting point 122 – 124 C.
  10. Xuất xứ: Duchefa Hà Lan

3 in stock