ISOLATE II Plasmid Mini Kit

1.250.000

ISOLATE II Plasmid Mini Kit Tinh sạch hiệu quả cao DNA plasmid bằng cách kết hợp sự phân tách nhanh SDS / kiềm dung giải (lysis) của vật liệu ban đầu với tốc độ và độ tinh khiết của lọc cột màng tế bào silic.

Tên sản phẩm Mã code Quy cách Giá VND
ISOLATE II Plasmid Mini Kit BIO-52055 10 preps 1,250,000
ISOLATE II Plasmid Mini Kit BIO-52056 50 preps 3,100,000
ISOLATE II Plasmid Mini Kit BIO-52057 250 preps 17,650,000

Ứng dụng: 

  1. Cloning
  2. Sequencing
  3. Restriction digestion
  4. Labeling
  5. End-point PCR
  6. qPCR
  7. Transfection
  8. Fluorescent sequencing
  9. In vitro transcription
Nucleic acid isolation guide