ISOLATE II Plasmid Mini Kit

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

ISOLATE II Plasmid Mini Kit
Tinh sạch hiệu quả cao DNA plasmid bằng cách kết hợp sự phân tách nhanh SDS / kiềm dung giải (lysis) của vật liệu ban đầu với tốc độ và độ tinh khiết của lọc cột màng tế bào silic.
ISOLATE II Plasmid Mini Kit / BIO-52055 /  10 preps
ISOLATE II Plasmid Mini Kit /  BIO-52056 / 50 preps
ISOLATE II Plasmid Mini Kit / BIO-52057 / 250 preps
Ứng dụng: 
Cloning, Sequencing
Restriction digestion
Labeling, End-point PCR
qPCR, Transfection
Fluorescent sequencing
In vitro transcription
Hãng Bioline thuộc Meridian

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia