Khúc xạ kế độ cồn

1.600.000

Khúc xạ kế đo độ cồn (* TL)

  1. Model : RAL0025; RAL0080
  2. Giá 1,600,000 VND cho mỗi khoảng đo
  3. Hãng SX : Trans Instruments – Singapore
  4. Phạm vi đo : Đo nồng độ cồn 0-25%
  5. Độ phân giải : 0.2%
  6. Độ chính xác : ± 0.2%
  7. Tự động bù trừ nhiệt độ : không