Khúc xạ kế độ cồn - Hóa Chất Thí Nghiệm

Khúc xạ kế độ cồn

1.600.000

Khúc xạ kế đo độ cồn (* TL)

  1. Model : RAL0025; RAL0080
  2. Giá 1,600,000 VND cho mỗi khoảng đo
  3. Hãng SX : Trans Instruments – Singapore
  4. Phạm vi đo : Đo nồng độ cồn 0-25%
  5. Độ phân giải : 0.2%
  6. Độ chính xác : ± 0.2%
  7. Tự động bù trừ nhiệt độ : không

Description

Hits: 5

Khúc xạ kế đo độ cồn, 0 tới 25%

Model : RAL0025
Hãng SX : Trans Instruments – Singapore

Mô tả thiết bị :
Phạm vi đo : Đo nồng độ cồn 0-25%
Độ phân giải : 0.2%
Độ chính xác : ± 0.2%
Tự động bù trừ nhiệt độ : không

Khúc xạ kế đo độ cồn,0 tới 80%

Model : RAL0080
Hãng SX : Trans Instruments – Singapore

Mô tả thiết bị :
Phạm vi đo : Đo nồng độ cồn 0-80%
Độ phân giải : 1%
Độ chính xác : ± 1%
Tự động bù trừ nhiệt độ : không

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khúc xạ kế độ cồn”

Your email address will not be published. Required fields are marked *