Khúc xạ kế độ ngọt - Hóa Chất Thí Nghiệm

Khúc xạ kế độ ngọt

1.600.000

Khúc xạ kế độ ngọt (*TL)

  1. Model : RBX0010A; RBX0018A; RBX0032A;  RBX2862A; RBX4582A; RBX0080
  2. Giá 1,600,000 VND cho mỗi khoảng đo độ ngọt
  3. Hãng SX : Trans Instruments – Singapore
  4. Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 10%; 0 tới 18%; 0 tới 32%; 0 tới 80%; 28 tới 62%; 45 tới 82%
  5. Độ phân giải : 0.1%
  6. Độ chính xác : ± 0.1%
  7. Tự động bù trừ nhiệt độ

10 in stock

Description

Hits: 43

  1. Khúc xạ kế đo độ ngọt (Brix) 0-10%

Model : RBX0010A
Hãng SX : Trans Instruments – Singapore

Mô tả thiết bị :
Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 10%
Độ phân giải : 0.1%
Độ chính xác : ± 0.1%
Tự động bù trừ nhiệt độ

2. Khúc xạ kế đo độ ngọt (Brix) 0-18%

Model : RBX0018A
Hãng SX : Trans Instruments – Singapore

Mô tả thiết bị :
Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 18%
Độ phân giải : 0.1%
Độ chính xác : ± 0.1%
Tự động bù trừ nhiệt độ

3. Khúc xạ kế đo độ ngọt (Brix) 0-32%

Model : RBX0032A
Hãng SX : Trans Instruments – Singapore

Mô tả thiết bị :
Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 32%
Độ phân giải : 0.2%
Độ chính xác : ± 0.2%
Tự động bù trừ nhiệt độ

4. Khúc xạ kế đo độ ngọt (Brix) 28-62%

Model : RBX2862A
Hãng SX : Trans Instruments – Singapore

Mô tả thiết bị :
Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 28 tới 62%
Độ phân giải : 0.2%
Độ chính xác : ± 0.2%
Tự động bù trừ nhiệt độ

5. Khúc xạ kế đo độ ngọt (Brix) 45-82%

Model : RBX4582A
Hãng SX : Trans Instruments – Singapore

Mô tả thiết bị :
Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 45 tới 82%
Độ phân giải : 0.5%
Độ chính xác : ± 0.5%
Tự động bù trừ nhiệt độ

6. Khúc xạ kế đo độ ngọt (Brix) 0-80%

Model : RBX0080
Hãng SX : Trans Instruments – Singapore

Mô tả thiết bị :
Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 80%
Độ phân giải : 0.5%
Độ chính xác : ± 1%
Tự động bù trừ nhiệt độ : không

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khúc xạ kế độ ngọt”

Your email address will not be published. Required fields are marked *