Khúc xạ kế độ ngọt

1.600.000

Khúc xạ kế độ ngọt (*TL)

  1. Model : RBX0010A; RBX0018A; RBX0032A;  RBX2862A; RBX4582A; RBX0080
  2. Giá 1,600,000 VND cho mỗi khoảng đo độ ngọt
  3. Hãng SX : Trans Instruments – Singapore
  4. Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 10%; 0 tới 18%; 0 tới 32%; 0 tới 80%; 28 tới 62%; 45 tới 82%
  5. Độ phân giải : 0.1%
  6. Độ chính xác : ± 0.1%
  7. Tự động bù trừ nhiệt độ

10 in stock

Description

Hits: 91

  1. Khúc xạ kế đo độ ngọt (Brix) 0-10%

Model : RBX0010A
Hãng SX : Trans Instruments – Singapore

Mô tả thiết bị :
Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 10%
Độ phân giải : 0.1%
Độ chính xác : ± 0.1%
Tự động bù trừ nhiệt độ

2. Khúc xạ kế đo độ ngọt (Brix) 0-18%

Model : RBX0018A
Hãng SX : Trans Instruments – Singapore

Mô tả thiết bị :
Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 18%
Độ phân giải : 0.1%
Độ chính xác : ± 0.1%
Tự động bù trừ nhiệt độ

3. Khúc xạ kế đo độ ngọt (Brix) 0-32%

Model : RBX0032A
Hãng SX : Trans Instruments – Singapore

Mô tả thiết bị :
Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 32%
Độ phân giải : 0.2%
Độ chính xác : ± 0.2%
Tự động bù trừ nhiệt độ

4. Khúc xạ kế đo độ ngọt (Brix) 28-62%

Model : RBX2862A
Hãng SX : Trans Instruments – Singapore

Mô tả thiết bị :
Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 28 tới 62%
Độ phân giải : 0.2%
Độ chính xác : ± 0.2%
Tự động bù trừ nhiệt độ

5. Khúc xạ kế đo độ ngọt (Brix) 45-82%

Model : RBX4582A
Hãng SX : Trans Instruments – Singapore

Mô tả thiết bị :
Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 45 tới 82%
Độ phân giải : 0.5%
Độ chính xác : ± 0.5%
Tự động bù trừ nhiệt độ

6. Khúc xạ kế đo độ ngọt (Brix) 0-80%

Model : RBX0080
Hãng SX : Trans Instruments – Singapore

Mô tả thiết bị :
Phạm vi đo : Đo nồng độ đường 0 tới 80%
Độ phân giải : 0.5%
Độ chính xác : ± 1%
Tự động bù trừ nhiệt độ : không

Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khúc xạ kế độ ngọt”

Your email address will not be published. Required fields are marked *