Kinetin

1.900.000,0 1.800.000,0

Kinetin

  1. Mã code: KB0745
  2. CAS: 525-79-1
  3. Độ tinh khiết cực kỳ cao
  4. Lữu trữ ở nhiệt độ phòng
  5. Tan trong NaOH
  6. Hãng Biobasic

7 in stock